Your Cart

Изграждане на коронка

При голямо разрушение, следствие на кариес е необходимо изграждане

Ортопедия

При голямо разрушение, следствие на кариес,   пломби не са достатъчни за запазването цялостта на зъбите. В такъв случай се налага протезиране. То се разделя на две големи групи : подвижно и неподвижно в зависимост от броя и  състоянието на зъбите. Под неподвижно протезиране се разбира , че се изработва конструкция, която остава фиксирана за определени зъби. Тук спадат коронките и мостовете. Подвижното протезиране се подразбира, когато конструкцията може във всеки един момент да бъде извадена от устата и коята не е трайно фиксирана. В тази категория спадат различните видове протези.

Подвижно протезиране

Те се изработват, когато наличните зъби са малко и няма възможност за мост или импланти. Видове подвижни протези:

 • Частична пластмасова протеза с метални куки
 • Частична пластмасова протеза без куки
 • Частична силиконова протеза ( валпласт и термосенс)
 • Частична моделно лята протеза с метални куки
 • Частична моделно лята протеза със стави
 • Цяла пластмасова протеза

Предимства:

 • В повечето случаи не се налага изпиляване на здрави зъби.
 • Могат да се поправят при счупване
 • Могат да се добавят зъби на старата протеза
 • Евтини са

Недостатъци:

 • Заемат голям обем в устата
 • Бавно се свиква с тях
 • Всеки ден се свалят и мият
 • В сравнение с неподвижното протезиране са по-нестабилни в устата
 • Понякога куките се виждат от околните

Неподвижно протезиране

Предимства:

 • Предпазва зъбите
 • Естетика
 • Заемат малко пространство в устата
 • В сравнение с подвижното протезиране е по-стабилно
 • Бързо се свиква с тях

Недостатъци:

 • Зъбите под коронките се изпиляват
 • По-висока цена в сравнение с подвижното протезиране
 • Не могат да се поправят при счупване

Видове неподвижно протезиране

Коронка

Коронката се поставя , когато зъба е много разрушен.  Целта е запазване цялостта.

Метална коронка

 • Евтина
 • Неестетична
 • Предава дъвкателното налягане меко

Металокерамична корона

 • метално тяло, покрито отвсякъде с керамика
 • естетична
 • предава дъвкателното налягане твърдо

Бленд коронка

 • Покрита отпред с пластмаса или керамика
 • естетична
 • предава дъвкателното налягане меко

Керамична корона

 • Изцяло керамична
 • В сравнение с другите е най-естетична
 • Най-твърдо предава дъвкателното налягане
Мост

Изработва се, когато липсва зъб и мястото е заградено от налични зъби.

Метален мост

 • Евтин
 • Неестетичен
 • Предава дъвкателното налягане меко

Металокерамичен мост

 • метално тяло, покрито отвсякъде с керамика
 • естетичен
 • предава дъвкателното налягане твърдо

Бленд мост

 • Покрит отпред с пластмаса или керамика
 • естетичен
 • предава дъвкателното налягане меко

Керамичнен мост

 • Изцяло керамичен
 • В сравнение с другите е най-естетичен
 • Най-твърдо предава дъвкателното налягане